Jdi na obsah Jdi na menu

 

KONÁME:

Svátost křtu

- po domluvě s farářem. Je nutné přinést s sebou rodný list křtěnce. U nezletilých je nutný také písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce (obvykle rodiče). Souhlas prarodiče bez souhlasu rodičů nestačí.

Manželské požehnání

- (pro oddané jen civilně, nebo u příležitosti stříbrné, zlaté atd. svatby). Podmínkou je křest v jakékoliv křesťanské církvi.

Svátost manželství

- nutno přinést rodné listy a OP obou snoubenců, podmínkou je křest v jakékoliv křesťanské církvi.

Svátost biřmování.

Svátost smíření (pokání, zpověď).

Svátost útěchy nemocných.

Svátost Večeře Páně

- podmínkou je víra v Ježíše Krista a křesťanský křest, nikoliv příslušnost k CČSH (při bohoslužbách).

Pohřby

- příslušnost zemřelého k některé církvi není podmínkou.

Pastorační pohovory a návštěvy

- i v nemocnicích, domovech důchodců, v domácnostech.

Biblické hodiny.

Bohoslužby.

Pobožnosti.

Katecheze.

Charitativní sběr obnošeného šatstva a hraček. (Nesbíráme boty).