Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

 
NABÍZÍME PRONÁJEM SUTERÉNU
HUSOVA SBORU
(NEJLÉPE DLOUHODOBÝ).
CENA DOHODOU.
Suterén je pod celou budovou 200m2
(š 10m x d 20m, v 4,5m).
Velká okna, plyn, voda, elektřina, sociální zařízení.
Prohlídka po předchozí dohodě.
Nutná rekonstrukce podlahy a malování.
 
Nabídky : ul. B. Smetany 711/11, Nymburk
 

 

________________________________________________________________

scan---kopie.jpg

 

________________________________________________________________

plakatek-vfs-sbirka-navrh-2-opravy-final-page-001.jpg

 

________________________________________________________________

      HUSITA Z AFRIKY

 
phanuel.jpg

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

V neděli 24.6.2018

                        navštíví naši náboženskou obec

bratr farář Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D.

z NO CČSH Kladno

  a poslouží bohoslužbou a kázáním.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

Pořad České televize o bratru Oswetovi můžete shlédnout

na webovém archivu zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/415235100051002-husita-z-afriky/

Nevšední životní pouť Phanuela Osweta z keňského slumu na faru Církve československé husitské v Kladně:

Phanuel Osweto vyrůstal poblíž keňského hlavního města Nairobi. Jednoho dne navštívili slum, ve kterém žil, zástupci slovenské vysoké školy z Trnavy. Přijeli v rámci katolické charity s úmyslem vybrat šedesát chlapců a děvčat s dobrým prospěchem, kterým nebylo umožněno z finančních důvodů pokračovat ve studiu. Měl štěstí a dostal se mezi vyvolené na Catholic University of Eastern Africa. Hned po bakalářském studiu začal pracovat na nairobské klinice Mukuru Health Centre. Tu v Keni postavila stejná katolická charita, která se rozhodla i pro podporu nejlepších studentů. Díky profesorovi Vladimíru Krčmérymu mohl spolu s dalšími sedmnácti spolužáky pokračovat ve studiu na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě, kde získal i doktorát. Stále víc ho to ale táhlo k teologii. Od jednoho z lékařů kliniky dostal kontakt na Církev československou husitskou, která byla ochotná ho podporovat při studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po vysvěcení na kněze působil v kostele sv. Mikuláše v Praze a od roku 2011 je farářem v Kladně. Phanuel Osweto je usměvavý, sympatický mladý muž, z něhož vyzařuje odhodlání sloužit nejen našim věřícím, ale pomáhat i svým krajanům. Z tohoto důvodu založil projekt Afrika Africe, jehož hlavní náplní je pomoc při vzdělávání mladých Afričanů z nairobských slumů, tedy z prostředí, které Phanuel důvěrně zná.

________________________________________________________________

pout-na-sazave-2018---plakat.jpg

________________________________________________________________

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00

-

18:05

Zahájení Noci kostelů 2018 v Husově sboru v Nymburce

18:05

-

18:10

Úvodní modlitba

18:10

-

19:30

KONCERTNÍ BOHOSLUŽBA (S houslovým virtuosem ARNOLDEM SMRTKOU.) 
Liturgie ThDr. K. Farského obohacená o hudební vstupy vedoucího NKO a houslového virtuosa Arnolda Smrtky s jeho kolegy a žáky.

Smyčcový soubor žáků  komorní hry ZUŠ Nymburk  " Virtuosi Nymburgense " ze třídy učitele a houslového virtuóza  Arnolda Smrtky.

Arnold Smrtka, ( umělecký vedoucí, dramaturg a učitel )  Johana Špetlová, Eliška Schwarzová  ...........................................1. housle

Eliška Puldová, Jiří Beneš, Ema Osifová......................................................................................2.housle

Anna Václavková, Daniel Kubiš, Ema Kuncová ..................................................................................................violoncella

19:40

-

20:00

Společné zpívání návštěvníků Noci kostelů u varhan na kůru

20:00

-

20:20

Četba z Písem svatých

20:30

-

23:00

KONCERT MANŽELŮ RADOVÝCH 
Koncert křesťanských písní, žalmů a spirituálů známých autorů a interpretů Jany a Miroslava Radových, autorů řady CD, např. „Pane náš (ať láska spojí cesty všem)“ - 1991, 2011, „Čekání“ - 1999, 2012, „Zpěv pramenů“ - 2002, 2012,  „Manželé Radovi - 20 let“ - 2012. Více na

http://www.manzeleradovi.cz

20:30 - 21:30 hod. 1. část koncertu,

22:00 - 23:00 hod. 2. část koncertu.

Ukázka - píseň: Pane náš:

https://www.youtube.com/watch?v=AxQAZCNusAM

23:10

-

23:15

Závěrečná modlitba

23:15

-

23:15

Závěr Noci kostelů 2018 v Husově sboru

23:15

-

23:15

Občerstvení zdarma všem návštěvníkům Husova sboru od 18 do 23 hodin. 
Občerstvení je všem návštěvníkům Husova sboru zdarma k dispozici po dobu celého večera od 18 do 23 hodin.

23:15

-

23:15

Dětský koutek (je k dispozici od 18 hodin po celou dobu Noci kostelů). 
Dětský koutek - malé úkoly a malé odměny pro malé návštěvníky Noci, jsou připraven během celého večera.

koncertni-bohosluzba-2018-page-001.jpg

________________________________________________________________2018-a4-husuv-sbor-page-001.jpg

 

________________________________________________________________

Nymburské církve:

Církev Křesťanské společenství

Církev československá husitská

Církev římskokatolická

a

Českobratrská církev evangelická

vás srdečně zvou na

 

Svatodušní

ekumenickou bohoslužbu

Bohoslužba se bude konat

v neděli 20. května od 17 hod.

v Husově sboru v Nymburce (Havlíčkova ul.).

________________________________________________________________

scan.jpg

________________________________________________________________

document-page-001.jpg

 

________________________________________________________________

soutez-ve-znalostech-bible.jpg

 

________________________________________________________________

2018-04-20.jpg

Pořad svátečních velikonočních bohoslužeb

v Husově sboru:

Velký pátek 30. 3. 2018 od 18:00 hodin

Velkopáteční pobožnost s pašijovým čtením Písma, připomínající  mučednickou oběť našeho Pána Ježíše Krista.

                                                                        

Hod Boží velikonoční  1.4.2018 od 9:00 hodin

Sváteční nedělní bohoslužby oslavující Kristovo vítězství

nad smrtí   Jeho vzkříšením.             

Připojte se k nám

a společně prožijme největší křesťanské svátky roku.

 

________________________________________________________________

 

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ

NA TRADIČNÍ AKCI

U MĚSTSKÉ KNIHOVNY V NYMBURCE:

"Nymburk čte Bibli"

která se uskuteční 

v pondělí 26. března 2018 

od 12:00 do 16:00 hodin.

 

nymburk-cte-bibli_plakat_2018_final.jpg

 

________________________________________________________________

 

tgm.jpg

________________________________________________________________

Povolební úvaha br. patriarchy

29.01.2018

Mohli jsme se jako občané zúčastnit přímých prezidentských voleb. Přicházeli jsme do volebních místností na nejrůznějších místech - do velkých budov v našich městech i do menších místností na vesnicích. V takové chvíli jsme si mohli uvědomit, že patříme k určitému národu, společnosti a konkrétnímu státu, jehož symbolem je státní vlajka, umístěná v prostoru volební místnosti.

         V celé předvolební kampani na prezidentský úřad se ukázal klíčový význam řeči a slova, důležitost schopnosti vést debatu a přesvědčit v rozhovoru o svých kvalitách a správných postojích a jednání. Politika je svým způsobem rétorikou a obor rétoriky se zrodil ve starověku právě také v politickém prostředí. Nestačí však jen zapůsobit převahou svých slov a na vše hned a pohotově odpovědět, ale je důležité ověření pravdivosti jednotlivých tvrzení a výroků. Hodnota slova a řeči je v jejich pravdivosti.

         Asi málokdo má možnost znát a setkat se osobně s kandidáty do funkce prezidenta, anebo jsou to jen kratší příležitostná setkání s občany. Jsme proto odkázáni na sdělovací prostředky, na to, co nám o nich řeknou a napíší druzí. Proto v posledu je rozhodování v přímé volbě motivováno naší důvěrou a vírou. V letošní prezidentské volbě se objevilo několik zajímavých kandidátů, nakonec byl vývěr ze dvou - našeho stávajícího prezidenta - zkušeného politika ing. Miloše Zemana a člověka vědy - prof. Jiřího Drahoše. Ačkoliv téměř polovina volících občanů měla jiný názor, ve svobodné přímé volbě potvrdil svou funkci i pro další období současný prezident.

         V čase 100. výročí našeho novodobého státu si přejeme, aby působení těch, kterým je svěřována důvěra lidí, napomáhalo k překlenutí prohlubujících se názorových rozdílů a k prospěchu celé naší společnosti. Aby svůj úřad nesli s pokorou, respektem k názoru druhých a k jejich důstojnosti, a takto užívali i svá slova.

         Přejeme-li si určité morální hodnoty zřetelně vidět na těch, kteří nás zastupují a reprezentují, pak je především my sami vnášejme do našich vztahů.                                                                                            

                                                          Tomáš Butta,  patriarcha

_______________________________________________________________

Vyjádření patriarchy k volbě prezidenta v roce 100. výročí státu

Rok 100. výročí našeho státu je i rokem volby prezidenta.

Náš novodobý stát má ve své historii dva prezidenty - Tomáše G. Masaryka a Václava Havla, kteří svým osobním nasazením dokázali vybojovat svobodu a byli ve své době morálními autoritami a garanty skutečných demokratických hodnot v naší společnosti.

Byli to lidé s pevným postojem a s respektem k duchovním a mravním hodnotám.

Je důležité, kdo náš stát bude zastupovat jako prezident v budoucnosti.

Měl by to být člověk přímý a slušný. Ten, kdo dokáže slovy i rozhodnutími propojovat a sjednocovat tak názorově rozrůzněnou společnost.

 

Jako křesťané také očekáváme, aby měl prezident kladný vztah ke křesťanství a církvím, které jsou nositelkami duchovních tradic naší země.

 

Přistupujme k volbě s moudrostí, odpovědností a s vědomím, že každý hlas rozhoduje o naší budoucnosti. Hodnoty svobody a demokracie, které v minulosti byly v naší vlasti tak obtížně získávány a rozvíjeny, nejsou samozřejmé.

 

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

Leden L.P. 2018

________________________________________________________________

   NAŠE NÁBOŽENSKÁ OBEC SPOLU S OSTATNÍMI CÍRKVEMI

                               VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

            EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU:

             KTERÁ BUDE V NEDĚLI 21.1.2018 OD 17 HODIN

                        V EVANGELICKÉM KOSTELE.

________________________________________________________________

Pořad svátečních vánočních a novoročních bohoslužeb:

 

Neděle 24.12.2017 od 9:00 hod. slavnostní bohoslužba Štědrého dne - v Husově sboru (ul. Havlíčkova)

 

Pondělí 25.12.2017  od 9:00 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční - v modlitebně na faře ( ul. B. Smetany)

 

Neděle  31.12.2017 od  9:00 hod. bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku 2018 - v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)

 

Neděle  7. 1. 2018  od 9:00 hod. v předvečer Křtu Páně a výročí vzniku CČSH v modlitebně na faře             

________________________________________________________________

navrh-plakatu-nbk----kopie-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Z PROGRAMU KONCERTU:

 

M . A.  Charpentier (1643 - 1704)

Preludium z "Te Deum"

 

                    Friedrich Burgmüller (1806-1874)

                                „ Pastorale“

 

                      Jeremiash  Clarke (1673 - 1707)

Pochod „Prince of Denmark“

 

                      G.  F.  Händel (1685 - 1759)

                       Téma a variace pro cembalo

 

J. S. Bach/Ch. Gounod

Preludium s Mariánskou modlitbou

 

                                            G.  F.  Händel

   Largo z opery „Xerxes“

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791 )

                                „Ave Verum corpus“

 

Ed. Edgar (1857 – 1934)

 pochod „Pomp and Circumstance“ op.39

 

J. K.  Kuchař  (1751 - 1829)

Pastorale in C

 

Americká lidová koleda

„The First Noel “

 

J. K.  Kuchař 

                                          Pastorale in G

 

J. F. F. Wade (1711 – 1786)

„Adeste Fideles“

 

                            Adolph Adam ( 1803 - 1856)

                                         „Cantique Noel“

 

 

Pásmo lidových koled s lidovým zpěvem

 

________________________________________________________________

T I CH Á

H O D I N K A

pořádaná

Církví československou husitskou
Českobratrskou církví evangelickou
Římskokatolickou církví
a Církví křesťanská společenství
v Nymburce

v neděli 3.12.2017 od 18.00 hodin
v modlitebně sboru
Církev křesťanská společenství
v Nymburce,

ul. Komenského 1254

Janovo evangelium 4:14

„Kdo by se však napil vody,
kterou mu dám já,
nebude žíznit navěky.
Voda, kterou mu dám,
stane se v něm pramenem,
vyvěrajícím k životu věčnému."

________________________________________________________________

okagcgnhjgfahfpi.jpg

________________________________________________________________

         Přijměte pozvání před náš Husův sbor na:den-valecnych-veteranu-2017-page-001.jpg

 

 

 

 

________________________________________________________________

Církev československá husitská  vás zve

 na Slavnostní shromáždění ke Dni válečných vetaránů, k 99. výročí ukončení 1. světové války a k 78. výročí úmrtí člena CČSH studenta Jana Opletala.

Účast přislíbili: zástupce Armády ČR, ČsOL, Společnost M. R. Štefánika a další představitelé veřejného, společenského a politického života.

Při této příležitosti se bude tradičně konat pobožnost v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v pátek 10. listopadu 2017 od 17 hodin.

Pobožnost povedou: ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha CČSH, doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c., biskup pražský CČSH. Kázáním poslouží: ThDr. Filip Štojdl, biskup plzeňský CČSH.

Moderuje: Renata Velíšková, Účinkují: Hana Horká - zpěv, na klávesy doprovází Mirko Rokyta, Jana Jonášová - soprán, Miroslav Kejmar - trubka, na varhany doprovází Bohumír Rabas.

________________________________________________________________download.jpg

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NYMBURSKÝCH CÍRKVÍ

NA PŘEDNÁŠKU DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY:

 

REFORMÁTOR
MARTIN LUTHER

Gerhard Frey-Reininghaus, evangelický teolog
Přednáška k 500. výročí reformace –
zlomovému okamžiku světových dějin.

Datum 31. října 1517 se zapsalo do dějin
jako den, kdy německý kazatel, rodák
z Eislebenu Martin Luther vyvěsil na dveře
zámeckého kostela ve Wittenbergu svých
95 tezí kritizujících tehdejší poměry
v katolické církvi a kupčení s odpustky.
Položil tím základ pro reformaci církve
a vznik protestantství.

Úterý
31. října 2017 / 17 hodin
Městská knihovna Nymburk

Vstupné dobrovolné

________________________________________________________________

         ZVEME VÁS

      DO      HUSOVA SBORU       V NYMBURCE

       NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

        SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

          KTERÉ SE BUDE  KONAT

           V NEDĚLI   29. ŘÍJNA 2017 

         V 9:00 HODIN V HUSOVĚ SBORU

________________________________________________________________

souhrnny-plakat-mzd-2017.jpg

________________________________________________________________