09 Učíme se - Žalm 25,4  Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.