05 Bratr předseda RS Viktor Boháč při četbě z Písma sv.