Jdi na obsah Jdi na menu

 

________________________________________________________________

exegeticky_maraton_2017_pozvanka-page-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

htf-zena.jpg

________________________________________________________________

 

document-page-001.jpg

________________________________________________________________

 

document-page-001.jpg

________________________________________________________________

fdh_elpozvanka-page-001.jpg

 

 

 

________________________________________________________________

gqsvsei3cvxefvt6ap7f18ckvvjxwutn48qbemrphtr7_u0jwae0uy1glyozbcm2lhivqgi.jpg

________________________________________________________________

priloha-c.-4---pout-na-sazave-24.-6.-2017---1.-info-page-001.jpg

________________________________________________________________

priloha-c.-3---den-farskeho-17.-6.-2017-page-001.jpg

 

 

________________________________________________________________

 

malovani.jpg

________________________________________________________________

 Církev československá husitská v Nymburce

srdečně zve všechny zájemce

k návštěvě Husova sboru ( v Havlíčkově ulici) 

při akci „Noc kostelů“

v pátek 9. 6. 2017 mezi 18.00-23.30 hodinou:

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V HUSOVĚ SBORU

V NYMBURCE V PÁTEK 9. ČERVNA 2017

18:00   18:05   Zahájení Noci kostelů 2017    

18:05   18:15   Úvodní modlitba       

18:30   18:50   Společné zpívání návštěvníků Noci kostelů

                        u varhan na kůru         

19:00   20:15   Koncert pěveckého sboru

                         Vox nymburgensis          

20:30   21:30   Čtení Božího slova    

22:00   23:25   Koncert skupiny

                  Yannick Tevi Band

                    (s Vítkem Benešem) 

23:25   23:30   Závěrečná modlitba   

23:30   23:30   Závěr  Noci kostelů 2017 v Husově sboru    

________________________________________________________________

Nymburské církve:

Církev Křesťanské společenství

Církev československá husitská

Církev římskokatolická

a

Českobratrská církev evangelická

vás srdečně zvou na

Ekumenickou bohoslužbu

Bohoslužba se bude konat

v pondělí 5. června od 18 hod.

v kostele sv. Jiljí v Nymburce (Kostelní náměstí).

 

________________________________________________________________

plakat-1a_0-page-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TY mě vidíš!
Pojeďte v květnu oslavit 500. výročí reformace do
Berlína a Wittenbergu!

Heslo 36. Kirchentagu podle knihy Genesis 16,13:

"Ty mě vidíš“

bude provázet bohatý program setkání tisíců
křesťanů v Berlíně a Witten bergu 24. – 28. 5. 2017,
pořádaný v roce 500. výročí (německé) reformace.
        Bohatý program zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby,
bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy atd.
Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.
Letošní Kirchentag je výjimečný i tím, že se stane součástí připomínek 500 let
reformace (https://r2017.org/en/). Závěrečná bohoslužba Kirchentagu s Večeří
Páně se uskuteční konat na louce u Labe ve Wittenbergu a setkají se při ní
účastníci Kirchentagu a Kirchentagu na cestě , který se bude konat v osmi
dalších reformačních městech. Celkem se na této bohoslužbě, na kterou se
vypravíme i my, očekává stovky tisíc lidí. V rámci Kirchentagu připravuje ERC
česko-německý večer s bohoslužbou a následným hudebním vystoupením
Tomáše Najbrta. Součástí večera bude i občerstvení s českými kulinářskými
specialitami. ERC také připravuje pro tržiště možností na Kirchentagu prezentační stánek ERC s tématem česká a německá reformace v rozhovoru .
Německé Kirchentagy se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od
středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa. 
        Pro účast na výpravě ERC na Kirchentag 2017 je třeba doručit vyplněnou
přihláškou do Ekumenické rady církví v ČR do 20. února 2017. Účastnický
poplatek byl stanoven ve výši 1600 Kč. Poplatek zahrnuje společnou dopravu
autobusem z Prahy do Berlína a zpět z Berlína přes Wittenberg do Prahy,
ubytování buď společné ve škole nebo v rodinách (pro osoby starší 35 let), 4x
snídaně a občerstvení během Česko – německého večera, vstupenku na
Kirchentag a jízdenku po Berlíně během konání Kirchentagu (středa – neděle).
Více informací na stránkách ERC: www.ekumenickarada.cz/ktg2017 ,
v přiložené přihlášce či na plakátu. S dotazy se prosím obracejte na asistenta
generálního sekretáře ERC Aleše Čejku info@ekumenickarada.cz či telefonicky na referentku Odboru pro vnější vztahy a ekumenu CČSH Veroniku Matějkovou 720 404 812.

________________________________________________________________

Přijměte srdečné pozvání k účasti na na pietním akt u památníku obětem 1. a 2. světové války u sochy Mistra Jana Husa, naproti našemu Husovu sboru:

i na další body programu:

den-mesta_2017_plakat_a2_nahled.jpg

 

________________________________________________________________

PŘÍJMĚTE SRDEČNÉ POZVÁNÍ

NAŠÍ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ,

I DALŠÍCH NYMBURSKÝCH CÍRKVÍ 

NA NOVOU PŘEDNÁŠKU Z CYKLU

"PÍSNĚ V DOBÁCH DOBRÝCH I ZLÝCH",

KTERÁ SE SE USKUTEČNÍ V 1. PATŘE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V NYMBURCE V ÚTERÝ DNE 9. KVĚTNA 2017 OD 17 HODIN,

TENTOKRÁT NA TÉMA ŽALM 121.

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

________________________________________________________________

na_p_c5_afl_2017.jpg

 

 

________________________________________________________________

priloha-c.-2---teologicka-konference-4.-5.-5.-2017-page-001.jpg

 

 

________________________________________________________________

Pořad  velikonočních bohoslužeb

v Husově sboru v Nymburce:

      14.4.2017 od 18:00 hod.

Velkopáteční pašijová pobožnost

 

      16.4.2017 od 9:00  hod.

Bohoslužby na Hod Boží velikonoční - oslava Vzkříšení Kristova

 

________________________________________________________________

zalm.jpg

 

________________________________________________________________

 

nymburk-cte-bibli_plakat_2017_final.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

plakat-nko---zus-27.3.-page-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na programu bude mimo jiné:

1.    J.S. Bach           ......................     Air

 

2.    G.B. Pergolesi   .....................     Stabat  Mater

                                                                     

3.    A. Dvořák   ...........................      Biblické písně

                                                                      

4.    A.Vivaldi     ...........................      Koncert D-Dur pro kytaru a smyčce

 

 5.    L.Janáček  ...........................      Suita pro smyčce

________________________________________________________________

 

POSTNÍ 

Duchovní  cvičení

Místo: Diecézní středisko Lipová 26, 602 00 Brno

Čas:  27. 3. – 29. 3. 2017.

(Začínáme v pondělí v 9:00 a končíme ve středu obědem)

Doprovázení: ThDr. Petr Šandera

Předpokládané náklady: 500,-Kč na osobu

Přihlásit se můžete do 23. března na adresu:

Diecézní rada CČSH, Joštova 7, 602 00 Brno,

e-mail: michaela@ccshbrno.cz

----------------------------------------------------------------------

Přihláška na duchovní cvičení 27.3. - 29. 3. L. P. 2017

Brno, Lipová 26

Jméno a příjmení ..................................................................................    Adresa:...................................................................................................

Kontakt (telefon, e-mail):......................................................................

Zvláštní požadavky (např. dieta apod.).................................................

Podpis:........................................

Cvič se ve zbožnosti. (1 Tm 4, 7)

 

Co jsou duchovní cvičení?

Duchovní cvičení vycházejí ze staré tradice rozjímavé četby Písma a modlitby. Pro západní křesťanstvo představují nejznámější plod této tradice Duchovní cvičení Ignáce z Loyoly (vydáno 1548). Není to však text jediný. S podobnými myšlenkami se můžeme setkat i v protestantismu. V naší uspěchané době objevují význam takových cvičení věřící různých církví a církevních tradic.

 

Duchovní cvičení nabízejí možnost:

Ztišit se, poodstoupit od běžných starostí a zaměřit se na podstatné

Zamyslet se nad svým životním směřováním a uspořádat svůj život.

Upevnit se v rozhodnutí následovat Krista

Zakusit evangelium jako osvobozující zprávu

 

Průběh:

  • Po celou dobu cvičení se zachovává ticho.
  • Účastníci se ve svobodě a podle svých možností věnují modlitbě a rozjímání nad doporučenými texty Písma či tématy.
  • Doprovázející postupně uvádí jednotlivá témata rozjímání v krátkých přednáškách a během odpoledne nabízí účastníkům možnost individuálního doprovázení formou rozhovoru o zkušenostech s rozjímáním.
  • Každodenní součástí programu jsou také společné modlitby Žaltáře a bohoslužba s Večeří Páně.
  • Během cvičení je účastníkům zajišťováno ve středisku setkávání takové zázemí (prostory k modlitbě, ubytování i strava), aby se mohli plně věnovat rozjímání. 

 

________________________________________________________________

priloha-c.-1---liturgicko-homileticky-seminar-29.-3.-2017-page-001.jpg

________________________________________________________________

document-page-001.jpg

_______________________________________________________________

Vážení a milí,

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy a Náboženská obec Církve československé husitské v Praze na Vinohradech Vás srdečně zvou na 3. ročník obnovených přednášek pro veřejnost

                                   Extenze 2017.

Rok 2017 je rokem 500. výročí světové reformace, proto budou přednášky tentokrát na téma Svoboda, které s výročím reformace úzce souvisí a do kterého nás 18. 1. 2017 uvede děkanka HTF UK doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. první přednáškou - Martin Luther o svobodě křesťana. K výročí německé reformace. Další přednášky nás pak zavedou do tématu svobody v širších souvislostech myšlení i života, minulosti i současnosti.

Program všech plánovaných přednášek:

18.1.2017 - doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Martin Luther o svobodě křesťana. K výročí německé reformace

25.1.2017 - Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.
Pojetí svobody u Carlose Castanedy

1.2.2017 - Mgr. Vladimír Volráb
Křesťanská meditace a svoboda ducha

8.2.2017 - PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.
Kantova teorie svobody v kontextu osvícenské filosofie 18. století

15.2.2017 - prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.
Pojetí svobody u zakladatelské generace CČSH

22.2.2017 - doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Theodicea. Reformační odpověď na otázku po Boží dobrotě a svobodě v konfrontaci se zkušeností zla ve světě


Setkávat se budeme vždy ve středu od 19:00 ve Farského sále Husova sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10).

Další informace naleznete na webu: www.hs-vinohrady.cz a htf.cuni.cz
Případně na facebooku:

 www.facebook.com/ccshvinohrady awww.facebook.com/htf.cuni

Těšíme se na Vás!

_____________________________________________________________

prednaska-mudr.-svatosova.jpg

 

______________________________________________________________

zalm.jpg

 

 

 

______________________________________________________________

Přijměte pozvání na

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY

všech nymburských církví,

které se budou konat

v neděli 22. ledna 2017 od 17:00 hod,

v evangelickém kostele v Nymburce, ul. B. Smetany.

 

Téma:

2 K 5,14:

LÁSKA KRISTOVA NÁS MÁ VE SVÉ MOCI

______________________________________________________________

zalm_119.jpg

 

_______________________________________________________________

 

Program vánočních bohoslužeb:

24.12.2016 od 15:30 hod.   slavnostní  bohoslužba  Štědrého  dne - v Husově sboru (ul. Havlíčkova)

25.12.2016 od 9:00 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční -

v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)

1.1.2017 od 9:00 hod. bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku 2017 - v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)

______________________________________________________________

 

Církev čs. husitská

si Vás dovoluje pozvat na předvánoční

 varhanní koncert

do Husova sboru v Nymburce (Havlíčkova ul.),

který se uskuteční

v neděli 18. prosince 2016

od 16:00 hodin

  Účinkovat bude:

Zdenka Nečesaná (varhany)

 Na programu budou oblíbené

a známé skladby pro varhany.

V závěru uslyšíte pásmo vánočních koled.

VSTUP VOLNÝ!

Všichni jsou srdečně zváni!

 

___________________________________________________________

Náboženská obec

Církve československé husitské

v Nymburce

si vás dovoluje pozvat na

amairgil-2016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

zalm.jpg

 

 

______________________________________________________________

dd-2016.jpg

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

TICHÁ HODINKA S ADVENTEM

Pořádaná
Církví československou husitskou
Českobratrskou církví evangelickou
Římskokatolickou církví
a Církví křesťanská společenství
v Nymburce

v neděli 27. listopadu 2016 od 18:00 hodin
v modlitebně sboru
Křesťanského společenství
v Nymburce, ul. Komenského 1254

bez-nazvu.png

Micheáš 6:8

Oznámil ti, člověče, co je dobré

a co od tebe Hospodin žádá:
Jenom abys jednal podle práva,
miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem. 

______________________________________________________________

 

Písně v dobách dobrých i zlých

Pravidelná setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu bude následovat společná diskuse o morálních tématech společnosti. Setkání bude vedeno nymburskými duchovními.

Každé druhé úterý v měsíci

od 17 hodin v prvním patře knihovny.

V úterý 11. října jsme se zamýšleli s Mgr. Kateřinou Roskovcovou (ČCE) nad žalmem 103.

                           

Na další setkání se můžete těšit

8. listopadu nad Žalmem 8

s Mgr.  Jaroslavem Krajlem (ŘKC)

 

a 13. prosince nad Žalm 24

s  Mgr. Janem Kohoutem, Ph. D. (CČSH).

Vstupné dobrovolné.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

______________________________________________________________

dvv_-_plakat-letak_-_2-page-001.jpg

_______________________________________________________________

                                    " U Boha jsou všichi živi ! "

                                              ZVEME VÁS

DO  HUSOVA SBORU V NYMBURCE

NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

KTERÉ SE BUDE  KONAT

V NEDĚLI   30. ŘÍJNA 2016 V 9:00 HODIN

 

_______________________________________________________________

 

Svatodušní

           E K U M E N I C K Á         

 B O H O S L U Ž B A

v předvečer 80 let od otevření Husova sboru

 (17.5.1936)

pořádaná

  Církví československou husitskou

 Církví Křesťanská společenství

 Církví římskokatolickou

 a Českobratrskou církví evangelickou

se koná

 v pondělí 16. května 2016

od 18:00 hodin

  v Husově sboru v Nymburce

Všichni jsou srdečně zváni.

Jak je tvůj příbytek milý,

Hospodine zástupů!

 (Žalm 84,2)

 

_______________________________________________________________

 

NOC KOSTELŮ – pátek 10. června 2016

Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů

začátek

konec

 

 

18:00

18:15

Zahájení, modlitba

   

18:30

18:55

Čtení Božího slova

   

19:00

19:30

Prohlídka Husova sboru

   

20:00

21:30

Kytarový koncert Adama Morkuse

   

22:00

23:25

Jazzový koncert Víti Beneše a jeho skupiny

   

23:25

23:30

Závěrečná modlitba

   

23:30

23:30

Závěr Noci kostelů v Husově sboru

   

18:00

23:15

Výstava plastik a obrazů Radka Kubiny

   

ad ADAM MORKUS

Adam Morkus je český kytarista, který si v průběhu let vytvořil vlastní nezaměnitelný styl hry na akustickou kytaru, jenž vznikl kombinací standardních technik s nekonvenčními postupy jako údery či škrábání na tělo kytary, její kladení na klín strunami vzhůru (lap tapping) či využití velkého množství alikvótních tónů. Jeho repertoár obsahuje kromě vlastních kompozic také skladby známých interpretů jako The Beatles či Fine Young Cannibals. Aktivně se věnuje pouličnímu vystupování po celé Evropě – kromě Prahy hrál například v ulicích Florencie, Lucernu, Ženevy či Cannes.

Na jaře 2016 byl redakcí hudebního magazínu Headliner a kapelou Vypsaná fiXa vybrán z 470 přihlášených projektů mezi 9 finalistů soutěžících o možnost vystoupit na pouličních scénách REC.Stage na největších českých festivalech (Rock for People, Colours of Ostrava, ...). - http://adammorkus.cz

 

o3xo8jls558bufl7cduvwkxtlu65pn0yggeg6lugvdw-c61h32g2x8lgsc0bvsfhquwg6clqdk5ap49nmoh74a4.jpg

 

_______________________________________________________________

POZVÁNÍ DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V NYMBURCE

(1. PATRO)

Podobenství pro život aneb Co učil Rabi Ješua

Pravidelná setkání s povídáním o biblických podobenstvích, která jsou i po dvou tisících letech stále aktuální. Po výkladu bude následovat společná diskuse o morálních tématech společnosti. Setkání bude vedeno nymburskými duchovními. Každé druhé úterý v měsíci v prvním patře knihovny.

Úterý 9. února 2016  17 hod.   

Podobenství „ Boháč a Lazar 
Výklad  Mgr. Jan Kohout, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

POZVÁNÍ NA PIETNÍ AKT 

Pietní akt u příležitosti konce 2. světové války proběhne

u památníku padlých ve světových válkách a sochy Mistra Jan Husa

v Parku Hrdinů (na proti Husovu sboru)

8. května 2016 od 10:30 hodin

za účasti zástupců města Nymburk, partnerského města Mytišči, naší Církve československé husitské, členů Klubu vojenské historie Druhý pluk Nymbursko,

a dalších.

(Pozn. čas bohoslužby v Husově sboru zůstává beze změny: od 9:00 do 10:15 hodin, následující pietní akt je návazně od 10:30 hodin)

 

________________________________________________________________

Jarní koncert

Základní umělecké školy

B.M. Černohorského v Nymburce

k poctě Jeronýma Pražského,

od jehož mučednické smrti letos uplyne 600 let,

 

se uskuteční v Husově sboru v Nymburce 

úterý 10. května 2016 od 17:00 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!

_______________________________________________________________

 

Přednáška předního českého historika v Nymburce:

Prof. Petr Čornej:

Jeroným Pražský,

Husův druh, rebel

a křesťanský nonkonformista

Program:

1. Přednáška

    Přednáška trvá zpravidla hodinu.

2. Diskuse

    Dalších 30 - 45 minut prostor pro diskusi a dotazy, které se nemusí týkat pouze Jeronýma, nýbrž širší husitské a reformační problematiky, ev. obecně historické problematiky.

 

         Středa 11. května 2016 od 18:00 hodin

         v Husově sboru v Nymburce

 

        Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. je jeden z českých nejpřednějších historiků specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství, a na historiografii. Vyučuje také dějiny na Karlově univerzitě, především na její Pedagogické fakultě, a na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

        Zprostředkováním jeho návštěvy v Nymburce se nabízí široké veřejnosti prostor pro setkání a diskusi s touto kapacitou v oboru historie. S ohledem na letošní významné 600. výročí mučednické smrti Husova druha následovníka, rebela a křesťanského nonkonformisty Jeronýma Pražského zde přednese přednášku po níž bude následovat diskuze s nymburským publikem, jež se nemusí týkat jen Jeronýma, ale i obecnějších témat historických.

 

Vstupné dobrovolné.

 

Pořad  svátečních  bohoslužeb v Husově sboru  

25.3.2016 od 18:00 Velkopáteční pašijová pobožnost

27.3.2016 od 9:00  Bohoslužby na Hod Boží velikonoční - oslava Vzkříšení Kristova

_______________________________________________________________

Koncert LET´S GO! proběhne na květnou neděli 20.3.2016 od 17.00 hodin v Husově sboru (Havlíčkova ulice) v Nymburce.

 

LET´S GO! je název mezinárodní vokální skupiny zpívající a cappella (bez nástrojů) americké spirituály, které jsou předchůdci nejen gospelu, ale veškeré současné populární hudby. Vstupné dobrovolné.

 

Na koncert srdečně zvou nymburské církve: křesťanské společenství, československá husitská, českobratrská evangelická a římskokatolická.

 

 

Nymburk čte Bibli

Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláváním a morálními hodnotami našeho národa.

Celostátní akce ČESKO ČTE BIBLI se

v předvelikonočním čase koná ve více než 50 městech, v Nymburce již popáté.

v pondělí 21. března od 12 do 16 hodin před Městskou knihovnou Nymburk

ve 12 hodin slavnostní zahájení nonstop čtení Bible

do veřejného čtení Bible se může připojit každý příchozí

slavnostního zahájení se zúčastní místostarosta města PhDr. Pavel Fojtík.

________________________________________________________________

                        Dovolujeme si Vás pozvat

na předvelikonoční pěvecký koncert

                      do Husova sboru v Nymburce,

                                který se bude konat

  ve středu 23. března 2016

       od 16:00 hodin.

Uslyšíte krásné sváteční a slavnostní

skladby k velikonočnímu období.

Účinkuje:

Kolínský pěvecký sbor

pod vedením sbormistryně

Hany Trešlové

Vstupné dobrovolné.

 

 

______________________________________________________________

ekum-bohosl.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALUJTE SI ZDARMA DO POČÍTAČE A TELEFONU

(Biblická Hesla pro PC s Windows 

a pro chytré telefony s OS Android.)

BIBLICKÁ HESLA NA KAŽDÝ DEN ROKU 2016!

HESLA JSOU PŘELOŽENA DO TĚCHTO JAZYKŮ :

afrikaans, albánsky, anglicky, arabsky, balinézsky, basá, batak, bulharsky, česky, čičewa, čínsky, dánsky, estonsky, finsky, francouzsky, hindu, hmong, chorvatsky, indonésky, inuktetuk (eskymácky), islandsky, italsky, japonsky, kinyarwanda, kisuaheli, litevsky, lotyšsky, maďarsky, miskito, německy, holandsky, odiya, ovambo,  papiamento, pedi, polsky, portugalsky, rongmei, rumunsky, rusky, rwandsky, simalungun, sisvati, sranang, slovensky, srbsky, surinamsky, svahilsky, španělsky, švédsky, tamil, thajsky, tibetsky, tswana, turecky, venda, xhosa, zulu. Hesla vycházejí také hebrejsky a řecky a ve slepeckém písmu.

MŮŽETE TAK BÝT NA STEJNÉ MYŠLENKOVÉ VLNĚ

S MILIONY KŘESŤANŮ PO CELÉ PLANETĚ.

Podrobnější info zde

http://mujweb.cz/josef.straka/index.htm

Ukázka:

hesla---ukazka.jpg

 

______________________________________________________________

TERMÍNY VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB:

20.12.2015 od 9:00 hod. bohoslužba 4. neděle adventní - v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)

24.12.2015 od 15:30 hod. slavnostní bohoslužba Štědrého dne - v Husově sboru (ul. Havlíčkova)

25.12.2015 od 9:00 hod. bohoslužba na Hod Boží vánoční - v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)

27.12.2016 od 9:00 hod. bohoslužba na přelomu roků: poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání                                                             do roku 2016  - v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)

 

__________________________________________________________

Církev československá husitská v Nymburce

Vás zve na Tříkrálový  koncert

nymburské skupiny

SUCHÁ VĚTEV,

který se bude konat v úterý 5. ledna 2016 od 18:00 hodin v Husově sboru v Nymburce (Havlíčkova ulice).

Vstupné dobrovolné

______________________________________________________________

Dovolujeme si Vás pozvat

na předvánoční varhanní koncert

               do Husova sboru v Nymburce,

                          který se bude konat

  v neděli 20. prosince 2015

       od 16:00 hodin.

 

Uslyšíte krásné sváteční a slavnostní

skladby k vánočnímu období.

 

Účinkuje:

 

Zdenka Nečesaná dipl. um., DiS

Vstupné dobrovolné.

 

************************************

                           PROGRAM VARHANNÍHO KONCERTU

                      v Husově sboru Církve čs. husitské v Nymburce

                              v neděli 20. prosince 2015 od 16:00 hodin.

                          M. A. Charpentier (1643 – 1704) – Preludium z „TeDeum“

                                 Johann Pachelbel (1653 – 1706) – Toccata e moll

         Johan Sebastian Bach / Virgil Fox – „Now thank we all our Good“ BWV 79

  Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ BWV 645                     Jeremiash Clarke (1673 – 1707) – Prince of Denmark March

                                     Johann Pachelbel (1653 – 1706) – Kánon

                          Karel Blažej Kopřiva ( 1756 – 1785) – Fuga „Pastorela“

Jos. N. Ferd. Seger (1716 – 1782) – Toccata a fuga na téma „Narodil se Kristus pán“                           Johann Pachelbel ( 1653 – 1706) – Téma s variacemi

                                     B. M. Černohorský (1684 – 1742) – Fuga

                                Fr. Xaver Brixi (1732 – 1771) - SEYKORKA

                               Jan Křtitel Kuchař (1751 – 1829) – PARTITA

                                    …….Vánoční koledy se zpěvem lidu……

                                                           _____________________________________________

makabara.jpg

 

 

_____________________________________________

dd.jpg

_____________________________________________

Vhodný dárek pod stromeček
Nevíte, co nadělit bližním k Vánocům?
Objednejte jim celoroční předplatné
časopisu Český zápas na rok 2016
s „Vánočním dárkovým poukazem“.
Objednávku je třeba smluvit a zaslat a předplatné uhradit nejpozději do pondělí 14. prosince. Uvádějte Vaše data, coby dárce (vč. adresy, na kterou zašleme „Vánoční dárkový poukaz“, potvrzující předplatné), i data (vč. adresy) obdarovaného, na jehož adresu bude časopis
po Novém roce zasílán.

Objednávat můžete na e-mailu:
frantisek.brynych@ccsh.cz
nebo na tel.: 220 398 117
s uvedením hesla „Vánoční dárkový poukaz“.

Český zápas (vč. starších čísel) samozřejmě můžete objednávat i v průběhu celého roku, ovšem již
bez Vánočního dárkového poukazu.

 

_____________________________________________

TICHÁ HODINKA S ADVENTEM
pořádaná
Církví československou husitskou

Českobratrskou církví evangelickou

Římskokatolickou církví

a Církví křesťanská společenství v Nymburce


v neděli 29. listopadu 2015 od 18:00 hodin

v modlitebně sboru Křesťanského společenství v Nymburce,

ul. Komenského 1254

Žalm 42:12
„Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.“

________________________________________________________     

Ženský pěvecký sbor

 

KONCERT

POCTA

MISTRU JANU HUSOVI

 

Neděle 8.11.2015 ve 14 hodin

ve Sboru J. A. Komenského

Církve československé husitské

v Čachovicích

________________________________________________________________

                                     ZVEME VÁS

               DO      HUSOVA SBORU       V NYMBURCE

                      NA BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

        SE VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ,

                          KTERÉ SE BUDE  KONAT

                  V NEDĚLI   1. LISTOPADU 2015

                 V 9:00 HODIN V HUSOVĚ SBORU

 

________________________________________________________________

Nymburk

ve středověku

historické besedy ve Městské knihovně Nymburk,

Palackého třída od 17 hodin

 

6. října – Mgr. Zdeněk Vašek (Národní knihovna ČR): České země za posledních Přemyslovců

22. října - PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

(Ústav český dějin FF UK/Ústav dějin UK a archiv UK) : 

Vývoj Husovy tradice               

         v Kostnici

 

5. listopadu - prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav český dějin FF UK): Teritoriálně politický obraz českého České koruny v představách Karla IV. 

 

19. listopadu – Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. (Archiv hl. města Prahy): Poutě a církevní slavnosti ve středověkých Čechách 

                               Všichni jste zváni!

 

________________________________________________________________

 

Nymburské církve

ve spolupráci

s Městskou knihovnou

Vás srdečně zvou na cyklus výkladů podobenství

zaznamenaných v Lukášově evangeliu

 

„PODOBENSTVÍ PRO ŽIVOT

ANEB CO UČIL RABI JEŠUA“

 

Vždy druhé pondělí v měsíci (v prosinci první)
od 17.00 v Městské knihovně Nymburk

 

ŘÍJEN: pondělí 12.10. O dvou stavitelích,

výklad: Kateřina Roskovcová (ČCE Nymburk)

 

LISTOPAD: pondělí 9.11. Milosrdný Samařan

výklad: Jaroslav Krajl (ŘKC Nymburk)

 

PROSINEC: pondělí 7.12. Boháč a stodoly

výklad: Jan Kohout (CČSH Nymburk)

 

LEDEN: úterý 12.1. Fíkovník a hřivny

výklad: Petr Plaňanský (KS Nymburk)

 

Po výkladu následuje společná diskuse nad probíraným podobenstvím.

Vstupné dobrovolné.

 

 

_____________________________________________

Církev československá husitská v Nymburce Vás srdečně zve k návštěvě:

Hudebně dramatický pořad

MISTR  JAN  HUS

o Husově životě a odkazu

v doprovodu zhudebněných textů středověkých básníků,

u příležitosti letošního 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Účinkují:

herečka a moderátorka

Táňa FISCHEROVÁ

a hudební skladatel a interpret

Daniel DOBIÁŠ

tf.jpg

 

 

 

 

v02-dobias.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSŮV SBOR (Nymburk,

 ul. Havlíčkova,

 za Obecním domem)

Čtvrtek  2. července 2015

od 18 hodin.

Vstup volný.

Tato kulturní akce  je pořádána za podpory města Nymburk.

 

__________________________________

Církev československá husitská v Nymburce Vás srdečně zve k návštěvě:

Scénické  oratorium

MISTR  JAN  HUS

o Husově životě a odkazu (oceněné Václavem a Dagmar Havlovými

na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha 2006)

v obnovené verzi v roce 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

V komorní verzi oratoria účinkují:

Richard  Pachman

(zpěv, autor hudby a textů)

a  Dita  Hořínková

(zpěv, herecké vstupy).

 

mistr-jan-hus---rp.jpgmistr-jan-hus-rp---dh.jpg

HUSŮV SBOR (Nymburk, ul. Havlíčkova, za Obecním domem)

Neděle

28. června 2015 od 18 hodin.

Vstup volný.

Informace:www.pachman.cz, www.richardpachman.cz, www.facebook.com/richardpachman

Oratorium je pořádáno za podpory města Nymburk.

__________________________________________________

 

 

KONCERT PRO MISTRA JANA
Život Jana Husa je příběhem člověka hledajícího pravdu a dobrovolně podstupujícího na cestě za ní těžké osudové zkoušky.  I tento pořad se ptá prostřednictvím Husova života a jeho historické interpretace, co je pravda?
 
Účinkují: Alfred Strejček (recitace) a Margit Klepáčová (violoncello)
termín: pátek 5. června 2015 
čas: v 19 hodin
místo: Hálkovo městské divadlo Nymburk
Vstupné dobrovolné.
 
další info viz 

 

 

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ B. M. ČERNOHORSKÉHO V NYMBURCE

K POCTĚ MISTRA JANA HUSA

BUDE V ÚTERÝ 2. ČERVNA 2015 OD 17:00 HODIN V HUSOVĚ SBORU.

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!

 

Program Noci kostelů 29. května 2015

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1401

18:00 18:05 Zahájení Noci kostelů v Husově sboru

18:05

 

 

 

18:45

 

 

18:45

 

 

 

19:10

PhDr. Pavel Fojtík: Mistr Jan Hus
Přednáška historika, místostarosty města Nymburk, pana PhDr. Pavla Fojtíka ( u příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jan Husa).

 

Mistr Jan Hus v díle malíře Jana Dědiny

Výstava obrazu a reprodukcí.

19:30 21:00 Koncert Nový exodus: Nové písně starých cest
Tradiční jazzové trio Jana Kysely.
21:30 23:00 Trio Víti Beneše: Koncert
Jazz.
23:15 23:30 Závěrečná modlitba
23:30 23:30 Závěr Noci kostelů v Husově sboru
Uzavření Husova sboru.
18:00 23:15

Výstava plastik a obrazů dřevosochaře Františka Pšenského

Více informací o umělci v tomto odkazu: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/socharmzdrc-doubrava20111003.html

 

Každé druhé pondělí v měsíci,

počínaje 13.10.2014, od 17.00 hodin

vás zveme do Městské knihovny v Nymburce na hovory

 

„Život pod lupou“.  

 

Těšíme se na vás!

 

Nabízíme pronájem garáže v Nymburce, ul. B. Smetany, 12.000

Kč/rok, šířka vjezdu 198 cm. Tel. 774 516 445 nebo e-mail: CirkevNymburk@seznam.cz

 
NABÍZÍME PRONÁJEM SUTERÉNU
HUSOVA SBORU
(NEJLÉPE DLOUHODOBÝ).
CENA DOHODOU.
Suterén je pod celou budovou 200m2
(š 10m x d 20m, v 4,5m).
Velká okna, plyn, voda, elektřina, sociální zařízení.
Prohlídka po předchozí dohodě.
Nutná rekonstrukce podlahy a malování.
 
Nabídky : ul. B. Smetany 711/11, Nymburk
 
 

INFORMACE O AKCÍCH KONANÝCH V HUSOVĚ SBORU:

plakat-ltsg_m--1-.jpg

Základní umělecká škola v Nymburce

a Církev československá husitská

velik-koncert.jpg

Vás srdečně zvou na

velikonoční

koncert

žáků dechového odd. ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

 ze tříd učitelů M. Bláhové, R. Paulů, L. Suché, a B. Vančurové  

za klavírního doprovodu M. Zikmundové, který se koná v

úterý 31. března 2015

od 17:00 hod.

Husův sbor v Nymburce

(Havlíčkova ulice)

Zazní díla CH. W. Glucka, J.B.Loeileta, J. de Boismortiera,

 J. CH. Naudota, J. Brahmse ad.

 

  Vstupné dobrovolné

Adventní saxofonový koncert, se uskutečnil v neděli 14. prosince 2014 od 17:30 hodin v Husově sboru v Nymburce, Havlíčkova ul.

Na programu zazněly melodie nejen adventní a vánoční koledy.

Účinkoval: saxofonový kvartet Saxharem ve složení:

Pavel Douděra – soprán saxofon

Anna Křepelová – alt saxofon

Lucie Douděrová – tenor saxofon

Marie Němcová – baryton saxofon

dětský pěvecký sbor Kuňky.

 

Bohoslužba za zesnulé v 1. světové válce.

U příležitosti 100 let od začátku Velké války byla sloužena bohoslužba spolu s dalšími církvemi

v Nymburce v neděli 2. 11. 2014 od 15 hod. v Parku Hrdinů u pamětní desky padlých a pomníku Mistra Jan Husa – naproti Husovu sboru.

 

 

jako.pngT I CH Á   H O D I N K A

pořádaná

Církví československou husitskou

Českobratrskou církví evangelickou

Římskokatolickou církví

a Církví křesťanská společenství v Nymburce

 

 

 

v neděli 30. listopadu 2014 od 18:00 hodin v modlitebně sboru Církev křesťanská společenství v Nymburce, ul. Komenského 1254

Janovo evangelium 4:14

Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."

 

drak.jpg

 Církev československá husitská a Petrpaslíkovo divadlo

uvedly loutková představení v Husově sboru v Nymburce, v Havlíčkově ulici:

 

30. září od 17 hodin Kudy cesta do divadla

 

14. října od 17 hodin Když šla vrána do světa

 

28. října od 17 hodin Divadelní vánoce

 
       V sobotu 20. prosince od 17:00 hodin.
 
           v Husově sboru v Nymburce.
 
 
 
J. S. Bacha, J. Pachelbela, Fr. X. Brixiho, D. Germana, F.  Mendelssohna – Bartholdyho a Franze Liszta.
 
necesana.jpg
 
Účinkovala: 
Zdenka Nečesaná dipl. um., Dis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Církev československá husitská v Nymburce

hledá do vznikajícího pěveckého sboru ženské i mužské hlasy.

Zájemci se mohou hlásit na telefonu:

720 419 738.

 

 
 
krakovec-2014.jpg
 
 
 
koncert-plakat.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plakat-koncer.jpg

 program-koncert.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mala-noc.jpg

Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů

Program Noci kostelů 23. května 2014

 

18:00 18:10 Zahájení Noci kostelů v Husově sboru
Uvítání, úvodní modlitba 
 
18:15 19:00 Zahájení výstavy obrazů a plastik malíře Petra Verzicha
Úvodní slovo Petr Verzich, Marcela Pachmanová
 
19:00 19:30 Prohlídka věže
Prohlídka věže Husova sboru.
 
19:30 20:45 Koncert saxofonového kvarteta Saxharem
Saxharem - saxofonový kvartet: Pavel Douděra - soprán saxofon Anna Křepelová - alt saxofon Lucie Škarvadová - tenor saxofon Marie Němcová - baryton saxofon 
 
20:45 21:15 Společné zpívání (i návštěvníků!) s doprovodem varhan
Možnost prohlídky varhan na kůru, a společného zpěvu křesťanských písní za hudebního doprovodu varhan.
 
21:30 23:00 Koncert - Víťa Beneš - trio  
23:15 23:30 Závěrečná modlitba  
23:30 23:30 Závěr Noci kostelů v Husově sboru
Uzavření Husova sboru 

 

CCSH Nymburk uspořádala Adventní koncert hudebního uskupení Saxaharem, dne 15. prosince od 17:30 hodin v nymburském Husově sboru

 

Uskupení vzniklo ve druhé polovině roku 2012. Je složeno především z hráčů Poděbradského Big bandu Josefa Jíny. Dle obsazení nástrojů se jedná o klasický saxofonový kvartet, který dokáže naplno využít daných zvukových možností každého saxofonu.

 Oslavy 400 let Bible Kralické proběhly v Nymburce ve středu 18. září od 13:30 do 17:00

 

 
bk-plakat-final.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

koncert.jpg

 

 
 

Program Noci kostelů 24. května 2013

 

18:00 18:05 Zahájení  
18:05 18:40
Prohlídka věže
Prohlídka věže Husova sboru.
 
19:00 20:20 Stanislav Kubín: Lahodná vteřina - recitál poezie a hudby
Recitál - živé, a u t o r s k é čtení pod názvem „Lahodná vteřina.“ Jde o kombinaci živého čtení ze sbírek Dotýkání , Čas zastavení - čas Perseid , Klečící Bůh , Oblouk návratu , Ponorná řeka a doprovodných textů i scénické hudby ze záznamu.
 
21:00 22:00 Saxharem - koncert saxofonového kvarteta  
22:30 23:00 Společné zpívání (i návštěvníků!) s doprovodem varhan
Možnost prohlídky varhan na kůru, a společného zpěvu křesťanských písní za hu-debního doprovodu varhan.
 
23:15 23:30 Ztišení, společná modlitba  
23:30 23:30 Závěr
Komponovaný pořad slova, hudby a poezie
ze sbírek básníka a esejisty
Stanislava Kubína
   Dotýkání, Čas zastavení – čas Perseid, Klečící Bůh,
 Oblouk návratu a Ponorná řeka.
Čte autor.
 
   Zvukový záznam – mixáž slova a hudby, pořídilo STUDIO AWR Praha a.s.
 
clip_image002.jpg
 
 Doprovodné texty
básníka PhDr. Františka Novotného,
herce Alfreda Strejčka,
theologa ThDr. Jiřího Vaníčka,
publicisty Petra Štěpánka,
ze zvukového záznamu čte Mgr. Benjamin Mlýnek.
 
24. května 2013 v 19:00
NYMBURK - HUSŮV SBOR CČSH
ul. Havlíčkova
Možnost zakoupení autorových knih, autogramiáda.

Nymburk si připomenul 598. výročí mučednické smrti mistra Jan Husa

Pod vedením Církve čs. husitské si občané Nymburka a okolních obcí v sobotu v podvečer 6.7.2013 za účasti šesti vojáků 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad z klubu vojenské historie připomenuli 598. výročí mučednické smrti mistra Jan Husa. Program začal v 18 hodin v nově zrekonstruovaném interiéru Husova sboru v Nymburce, v Havlíčkově ulici, husitským chorálem „Ktož jsú boží bojovníci“, po němž následovala husitská bohoslužba. V kázání místní farář J. Kohout mj. uvedl, že i porážky jsou nejen součástí života, ale mohou být současně motivem k mnoha pozitivním změnám, a navíc, že to co člověk někdy považoval zpočátku za prohru se v jistém smyslu může stát vítězstvím s mnoha pozitivními dopady.

Po bohoslužbě se shromáždění s husitskými prapory odebralo před Husův sbor k pomníku mistra Jan Husa, kde za nastoupené jednotky čestné stráže proběhl krátký pietní akt s položením kytice květin, připomenutím Husových myšlenek, modlitbou a trojnásobnou čestnou salvou. Po té shromáždění ještě chvíli setrvali v družných rozhovorech a poté se shromáždění rozešlo.

Uskutečnilo se v roce 2011